Stichting Vrienden van Leonardo Assen

De Stichting Vrienden van Leonardo Assen ondersteunt de HB-afdeling (hoogbegaafden-afdeling) van Kindcentrum De Kloostertuin in Assen, ook wel de Leonardo-afdeling genoemd. Een unieke vorm van onderwijs speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, waar zij een uniek curriculum doorlopen.

Hoogbegaafde kinderen kunnen maatschappelijk veel gaan betekenen in de toekomst. Veel van deze kinderen hebben echter goede begeleiding nodig, omdat zij tegen specifieke problemen aanlopen. Ook hebben ze meer uitdaging nodig dan ze op een gemiddelde basisschool aangeboden krijgen. Deze begeleiding en uitdaging krijgen zij op de HB-afdeling van Kindcentrum De Kloostertuin in Assen.

Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan extra leermiddelen en activiteiten die niet regulier gefinancierd worden. Dit betekent dat er extra geld nodig is.

CKC Drenthe (Christelijke KindCentra) Drenthe zorgt voor de basisfinanciering van de exploitatiekosten. De extra kosten voor lesmaterialen komen uit fondsen van derden. Daarvoor is de Stichting Vrienden van Leonardo Assen in het leven geroepen.

Onderwijs op de Leonardo-afdeling Assen

Binnen de HB-afdeling wordt het reguliere lesmateriaal doorlopen, maar dan in minder tijd per week (de helft). Het vrijgekomen en resterende deel van de schooltijd wordt ingevuld en uitgebreid met andere activiteiten. Zo krijgen de kinderen Spaans, Engels en filosofie en leren ze schaken. In de bovenbouw krijgen ze Chinees of wiskunde. Verder wordt Deep Level Learning gestimuleerd door allerlei thema-projecten. Voor meer gedetailleerde informatie over de basisprincipes van het HB-onderwijs op Kindcentrum De Kloostertuin zie: http://dekloostertuin.nl/leonardo-onderwijs/basisprincipes.html

Met het bovengenoemde curriculum en benaderwijze blijft school voor deze kinderen een uitdaging en kunnen ze het maximale halen uit hun capaciteiten en in een vroeg stadium hun talenten ontwikkelen.

Heeft u als bedrijf interesse in onze HB-afdeling en wilt u bijvoorbeeld wel eens een gastles verzorgen? Neem dan gerust contact met ons op!

StudentenlevenStudentenleven