ANBI-status

De Stichting Vrienden van Leonardo Assen heeft een ANBI status, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om bepaalde informatie te publiceren op de website. De reden hiervoor is het vertrouwen in de filantropische sector te vergroten.

Wij nodigen u uit om deze informatie te bekijken via onze website. We kunnen ons echter ook voorstellen dat u meer wilt weten of specifieke vragen heeft. Neemt u dan gerust contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek.