Veranderingen 2018/2019

OVER DE KINDSPONSORCONTRACTEN, 2018-2019. WAT GAAT ER VERANDEREN?
Allereerst: hoe zat het ook weer?
Iedere basisschool krijgt normaal gesproken financiering op basis van zo’n 26 tot 28 leerlingen per klas. Op de Leonardo-afdeling zitten echter maar 20 leerlingen in een groep. Met grotere klassen zouden deze leerlingen niet de individuele aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben. Bovendien krijgt ieder kind op de Leonardo-afdeling een computer tot zijn beschikking, in tegenstelling tot reguliere scholen. Daarnaast zijn er nog meer aspecten die het Leonardo onderwijs kostbaarder maken. Er is dus jaarlijks structureel te weinig geld. Dat is vervelend en oneerlijk, maar helaas op dit moment nog steeds de politieke realiteit. School mag ook niet een hogere ouderbijdrage vragen voor het Leonardo onderwijs. Als gezamenlijke ouders zetten we ons daarom in om het noodzakelijke extra geld toch op tafel te krijgen. Lukt dat niet, dan betekent dat op termijn meer leerlingen per klas, of zelfs de opheffing van de Leonardo afdeling.

Met school overleggen we hoeveel extra geld er nodig is. Dat rekenen we om naar een kindsponsorbedrag; een bedrag dat per kind noodzakelijk is om de klassen op een omvang van 20 kinderen te kunnen houden. Op alle ouders doen we vervolgens een dringend beroep om hun bijdrage te leveren. Uiteraard maken we daarbij een uitzondering voor ouders die minder of helemaal niet kunnen betalen.

Hoe ging dat in zijn werk?
In het schooljaar 2017/2018 heeft oudervereniging Parentibus het werven van die kindsponsorgelden op zich genomen. Dat deed zij via een kindsponsorcontract, waarbij ouders de stichting Vrienden van Leonardo Assen (VvLA) machtigde om het geld van hun rekening af te schrijven. De geldstromen liepen via die stichting omdat die een ANBI-status heeft (wat betekent dat giften zoals deze fiscaal aftrekbaar zijn) en zich statutair inzet voor de Leonardo afdeling van de Kloostertuin.

Wat gaat er veranderen?
De bovenstaande constructie bleek nogal onduidelijk. Als het geld toch via de stichting VvLA loopt, waarom zit Parentibus er dan nog tussen!? Goede vraag. Vanaf komend schooljaar gaat de stichting VvLA daarom de volledige afhandeling van deze kindsponsorcontracten op zich nemen. De stichting heeft inmiddels een nieuw bestuur, dat deze taak enthousiast heeft opgepakt.

Goed, hoe nu verder?
Als u vorig schooljaar al een kindsponsorcontract voor meerdere jaren heeft getekend, dan verandert er voor u niets. Dat contract staat nog steeds, ook al heeft u het formeel afgesloten met Parentibus. In dat geval zal de VvLA zal ook komend jaar de gelden van uw rekening afschrijven. Had u vorig jaar nog geen contract, of had u maar voor één jaar getekend, dan vragen wij u een nieuw kindsponsorcontract voor komend jaar te tekenen. U kunt het vinden op www.vvla.nl/kindsponsorcontract. Het bedrag blijft hetzelfde; 375 euro per jaar als u in het verleden het instapbedrag van 1125 euro heeft betaald, 575 euro per jaar als dat niet het geval is. In beide gevallen per kind. Als u niet of minder kan betalen, neem dan even contact op met onze vertrouwensouder, Niels de Groot (nielsdegr@gmail.com).

Ik wil graag minder belasting betalen, kan dat?
Zeker. Stichting VvLA heeft een ANBI status. Dat betekent dat we een goed doel zijn, en dat giften aan deze stichting (zoals het kindsponsorbedrag) fiscaal aftrekbaar zijn. Er zijn veel constructies denkbaar om dat nog aantrekkelijker te maken. Uiteraard werkt de stichting daar graag aan mee. Meer informatie is te vinden op http://www.vvla.nl/fiscale-aftrekbaarheid-opties/ of neem contact op met onze penningmeester via penningmeester@vvla.nl.

Trouwens, doet de stichting VvLA nog meer!?
Absoluut. De VvLA beheert twee belangrijke geldstromen. Allereerst de kindsponsorgelden, die gebruikt worden om de groepen op de Leonardo afdeling klein te houden. Maar daarnaast zijn er ook de extra gelden, die gebruikt worden om allerlei extra dingen te financieren die Leonardo onderwijs Leonardo onderwijs maken, zoals (een deel van) de Spaanse les, de Chinese les, bijscholing van de docenten, en nog heel veel ander lesmateriaal dat niet op een reguliere school te vinden is. Dat financieren we uit allerlei sponsoracties (Poiesz, Specsavers, bol.com), maar ook via giften en schenkingen van bedrijven en particulieren. We zijn druk bezig met het aanboren van nieuwe bronnen.

Het is belangrijk om te vermelden deze twee geldstromen strikt gescheiden zijn. Kindsponsorgelden zullen nooit worden gebruikt om bijvoorbeeld extra lesmateriaal te financieren. De extra gelden zullen nooit worden ingezet om overhoopte tekorten bij de kindsponsorgelden op te vangen.

U kunt dus altijd een extra schenking doen aan de stichting VvLA. Het is immers fiscaal aftrekbaar. Als u dat doet, komt dat ten goede van de extra gelden.

Betekent dit dat Parentibus stopt!?
Natuurlijk niet. Integendeel zelfs, Parentibus gaat het komend schooljaar nog veel meer leuke en nuttige dingen organiseren. Via bijvoorbeeld de website, www.parentibus.nl, houden we u op de hoogte.

Maar mijn vraag is nog niet beantwoord!
Geen probleem. Neem dan contact op met ons op, via info@vvla.nl, of schiet ons aan op het schoolplein. Het bestuur van de stichting VvLA bestaat uit Marco Haan (voorzitter; vader van Stefan), Eleonoor Tebra (secretaris; moeder van Valentijn) en Gerlof Hotsma (penningmeester; vader van Dethmar en Jenthe-Rixt).